You are here
Home > Днес по света > Днес във Варна > Гласовете ви чувам – Маестро Драгостинов във Варна

Гласовете ви чувам – Маестро Драгостинов във Варна

Angel Voices Dragostinov

Снощи семейство Дражеви беше част от едно вълнуващо преживяване –

Драгостин Фолк Национал

изнесе своя спектакъл в рамките на „Варненско лято“. Когато един творец е гражданин на света, то тогава той може да изгражда мостове не само между страните, но и между континентите!

Ишу, бяла Недо

Ste
More than 48 years in the fields of Information and Communication Technology. From The Beatles fan to Golden Gate Warriors fan... Design, Music and Dance...
https://drazhev.com
Top