You are here
Home > Днес по света > Днес, 25 май 2018 г., влиза в сила Регламент (EС) 2016/679

Днес, 25 май 2018 г., влиза в сила Регламент (EС) 2016/679

ICT GDPR

Европейски регламент за защита на личните данни EU GDPR

Днес, 25 май 2018 г., влиза в сила Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Пълен текст…

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни. Освен това той модернизира и уеднаквява правилата, които позволяват на предприятията да намалят бюрокрацията и да се възползват от увеличаване на доверието на потребителите.

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е част от пакета с реформи за защита на данните на ЕС, заедно с директивата за защита на данните за полицията и органите на наказателноправната система.

Ste
More than 48 years in the fields of Information and Communication Technology. From The Beatles fan to Golden Gate Warriors fan... Design, Music and Dance...
https://drazhev.com
Top