You are here
Home > Календар на събитията > На този ден > Св. Стефан – Първомъченик

Св. Стефан – Първомъченик

Днес е Стефановден… Гордо нося името на дядо си – човекаът, който ме отгледа катосвой син! Поклон!

Ste
More than 48 years in the fields of Information and Communication Technology. From The Beatles fan to Golden Gate Warriors fan... Design, Music and Dance...
https://drazhev.com
Top